Preklady tlmočenie

Súdne preklady dokumentov (vysvedčenia, rozsudky, pracovné zmluvy, doklady k autám, rodné listy, sobášne listy, lekárske správy, výpisy z rôznych registrov...), ktoré klient predkladá úradom na Slovensku alebo v zahraničí.

Nesúdne preklady: zmluvy, protokoly, korešpondencia, manuály, dokumentácia k strojom...

Súdne tlmočenie: tlmočenie pojednávaní na súde, tlmočenie konaní na matrike, na polícii, sobáše ...

Nesúdne tlmočenie: simultánne aj konzekutívne tlmočenie; tlmočenie veľkých rokovaní aj rozhovorov v úzkom kruhu, konferencií, školení, seminárov,  tlmočenie cez telefón...

Moji klienti sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu prekladov aj tlmočenia, absolútnu diskrétnosť, dodržanie často aj veľmi krátkych termínov. Rokovania tlmočím takmer simultánne, bez toho, aby to účastníkov rušilo - naopak, tlmočenie vôbec nevnímajú a komunikujú tak, ako keby hovorili spolu priamo bez tlmočníka.

Oblasti tlmočenia a prekladov:

  • automobilový priemysel, strojárstvo, automatizácia, mechanizácia, spracovanie kovov
  • povrchové úpravy, galvanizácia
  • elektronika, elektrotechnika
  • doprava
  • poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesohospodárstvo, spracovanie dreva
  • textil
  • ekonomika, účtovníctvo, dane, právo
  • medicína

Okruh tém, ktoré prekladám a tlmočím, je veľmi široký a nebránim sa ani novým, úzko špecializovaným témam.

Okrem prekladov a tlmočenia z a do nemeckého jazyka ponúkam aj kvalitné preklady  a tlmočenie (súdne aj nesúdne) do iných jazykov podľa potrieb zákazníka.

Texty na preklad mi môžete priniesť osobne alebo poslať mailom alebo poštou, na požiadanie ich vyzdvihnem u Vás. To isté platí aj pre hotové preklady.

News

13.03.2013

Rôzne príručky a návody sú často vyhotovené v ťažko prístupnom formáte. Väčšinou si s nimi vieme poradiť a preklad Vám dodáme v rovnakej grafickej úprave ako má originál.

HG

13.12.2012

Opäť sú tu Vianoce. Všetkým Vám želám, aby boli pokojné, oddychové, aby ste si ich užili tak, ako ich máte najradšej. Ak by ste však aj cez sviatky alebo tesne po nich súrne potrebovali preklad, zavolajte.

HG

08.04.2012

V utorok 10.apríla 2012 bude moja kancelária otvorená len od 15.00   do 16.30 hod.  Od stredy 11. apríla 2012 opäť štandardne.

HG